Cách cài đặt SIM

HOME > Dịch vụ hỗ trợ > Cách cài đặt SIM

Cách cài đặt APN cho máy Android

1)Lắp SIM vào máy, chọn Cài đặt mở màn hình thiết lập
2)Tại mục Thiết lập mạng và Kết nối không dây, chọn Thiết lập mạng > Điểm truy cập > Tạo APN mới hoặc ấn dấu +
3)Nhập thông tin để thiết lập APN
 

 Tên  Sun-Net
 APN  lte.mobac.net        ※chữ l nhỏ, không phải chữ L viết hoa。
 Tên sử dụng  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇@sunrise-net.co.jp    ※Mục 〇 là để điền số SIM VD:080~ 070~
 Mật mã  s〇〇〇〇     ※Mục 〇 điền 4 số cuối của dãy số bắt đầu bằng AX~ DN~
Dạng thức  PAP または CHAP

4)Lưu APN và nhấn chọn APN vừa thiết lập.

Sau khi thiết lập APN mà vẫn không thể vào mạng hãy thử những cách dưới đây.

1)Kiểm tra đã bật ON cho Dữ liệu di động hay chưa.
[Cài đặt]>[Thiết lập mạng]>Đánh dấu hiệu lực cho Dữ liệu di động 
2)Chọn nhà mạng
[Cài đặt]>[Thiết lập mạng]>[Thiết lập nhà mạng] chọn DOCOMO
3)Kiểm tra chế độ mạng
[Cài đặt]>[Thiết lập mạng]>[Chế độ mạng] Chọn"LTE/3G/GSM(Tự động)"
4)Sau khi làm hết các bước trên vẫn không vào được mạng, hãy khởi động lại máy.

Cách cài đặt APN cho máy iPhone

1)Lắp SIM vào máy, chọn [Cài đặt] mở màn hình thiết lập
2)Vào [Dữ liệu mạng], bật ON cho [Dữ liệu di động], chọn 4G
3)Kết nối Wifi, vào trình duyệt Safari, vào web công ty và nhấn vào biểu tượng thiết lập iOS bên dưới.

ios.jpg APN  lte.mobac.net
Tên sử dụng 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇@sunrise-net.co.jp   ※Mục 〇 là để điền số SIM VD:080~ 070~
 Mật mã s〇〇〇〇     ※Mục 〇 điền 4 số cuối của dãy số bắt đầu bằng AX~ DN~
 Dạng thức CHAP 
 Protocol  IPv4

4)Sau khi thiết lập như trên, nhấn vào nút [Tạo cấu hình], [Cài đặt]>[Hoàn tất]]
※既に他のプロファイルがある場合、上記の設定をしてもインターネットに繋がらない場合があります。
※Nếu đã có sẵn cấu hình khác, Thì dù thiết lập đúng cũng không vào được mạng. Trong trường hợp đó hãy xóa cấu hình đó đi. [Cài đặt]>[Thiết lập chung]>[Cấu hính]

All Rights Reserved Copyrights SunRise Reserch Institute INC.2018